4/11/2013 10:54:01 PM - Lượt xem: 15110
KakaoTalk nhắn tin gọi điện thoại đến các thuê bao cùng sử dụng KakaoTalk miễn phí phần mềm thích hợp trên hầu hết các smartphone thao khảo toàn bộ các câu hỏi tại trang chủ của KakaoTalk để biết thêm chi tiết
KakaoTalk là gì?
Một tài khoản Kakao KakaoTalk là gì?
Tính năng gọi điện miễn phí KakaoTalk là gì?
Làm thế nào để sử dụng các tính năng gọi điện miễn phí trên KakaoTalk?
KakaoTalk Thêm bạn bè là gì?
Làm thế nào để tìm thấy Thêm Bạn bè khác và thêm mới Thêm Bạn bè?
Thật khó có thể nhận thấy rằng tôi có một cuộc gọi đến trên KakaoTalk.
Cuộc gọi bất ngờ bị ngắt kết nối trên KakaoTalk.
Những gì các phiên bản của hệ điều hành và KakaoTalk được yêu cầu phải sử dụng tính năng gọi điện thoại?
Làm thế nào để sử dụng bộ lọc tiếng nói?
Nhóm Gọi là gì?
Gọi nhóm không hoạt động.
Một ID KakaoTalk là gì?
Làm thế nào để thay đổi thông báo trạng thái của tôi?
Làm thế nào để tìm một người bạn sử dụng / ID của em không?
Làm thế nào để thêm một người bạn hoặc xóa từ "yêu thích"?
Làm thế nào tôi có thể đề nghị KakaoTalk cho bạn bè trong danh bạ của tôi?
Tôi đang lên kế hoạch thay đổi số điện thoại của tôi. Làm thế nào tôi có thể chuyển đổi số điện thoại với tài khoản trước đây của tôi?
Đang tán gẫu vẫn còn miễn phí khi tôi đang trên "Roaming" chế độ ở nước ngoài?
Tôi muốn sử dụng KakaoTalk với một số điện thoại ở nước ngoài. Làm thế nào tôi có thể làm điều này?
Đẩy cảnh báo không hoạt động.
Đẩy cảnh báo là chậm.
Tải ban đầu đã trở thành chậm hơn so với trước đây.
Là nó miễn phí để thực hiện cuộc gọi trong khi tôi đang trên KakaoTalk?
Tôi có thể sử dụng KakaoTalk trên iPad / iPod touch?
Số ngay bên cạnh thời gian thư đã được gửi là gì?
Loại đa phương tiện tôi có thể gửi cho bạn bè của tôi?
Làm thế nào để bắt đầu trò chuyện nhóm?
Làm thế nào để thêm một người vào danh sách bạn bè của tôi trong khi trò chuyện?
Làm thế nào để kết thúc trò chuyện và chặn các thông báo từ đến?
Làm thế nào để xóa một tin nhắn bị lỗi sẽ được chuyển giao?
Tôi không muốn người khác có thể tìm kiếm cho tôi thông qua ID KakaoTalk của tôi.
Tôi không muốn nhận thông báo từ một trong những cuộc trò chuyện nhóm của tôi. Làm thế nào tôi có thể làm điều này?
Tôi không muốn nhận thông báo từ cuộc trò chuyện nhóm mới được tạo ra. Làm thế nào để làm điều này?
Tôi muốn lưu cuộc trò chuyện quá khứ của tôi. Làm thế nào để làm điều đó?
Tôi muốn lưu danh sách bạn bè hiện tại của tôi một cách riêng biệt. Làm thế nào tôi có thể làm điều này?
Tôi bị mất mật khẩu KakaoTalk của tôi. Tôi nên làm gì?
Liên kết "Xóa Tài khoản" chức năng đòi hỏi chính xác những gì?
Tôi không nhận được mã xác minh qua tin nhắn SMS. Tôi nên làm gì?
Tôi có thể gửi tin nhắn cho bạn bè Thêm vào tôi?
Làm thế nào để giới thiệu Thêm yêu thích của tôi Bạn bè cho bạn bè của tôi?
Thông tin cá nhân của tôi sẽ được mở cửa cho Cộng Bạn bè của tôi?
Làm thế nào để tắt các cảnh báo trò chuyện từ bạn bè Thêm vào tôi?
Những loại tin nhắn đa phương tiện tôi có thể nhận được thông qua Thêm bạn bè?
Tôi đã xóa Thêm vào phòng chat của bạn bè. Có cách nào để xem nội dung trước đó sau khi xóa?
Mà phiên bản KakaoTalk hỗ trợ Thêm bạn bè?
Làm thế nào để ngăn chặn Thêm bạn bè?
Tôi không thể nhận được thông báo đẩy cho các tin nhắn được gửi bởi bạn bè Thêm vào tôi.
Tôi không thể nhận được bất kỳ tin nhắn từ bạn bè Thêm vào tôi.
Tôi không thể nhận được các tin nhắn bạn bè Thêm vào giống như người bạn của tôi.
Người bạn của tôi đề nghị tôi một "Thêm bạn bè" nhưng nó không phải là có sẵn. Tại sao?
Làm thế nào để tham gia vào sự kiện Thêm bạn bè không?

Tương ứng với Xem chi tiết tại, Đang cập nhật tiếng Việt

TRANG CHỦ

khanhnguyen5/17/2013 7:31:19 PM

khahnguyen108092@yahoo.com

chuabiet

van son5/20/2013 12:09:34 AM

vanson.dao.92@facebook.com

Nội dungi

thunguyet6/22/2013 12:04:20 PM

thunguyetpanda@yahoo.com.vn

cai phan mem kakao talk

tuyen7/22/2013 12:16:21 PM

tuyenkhcl@gmail.com

tại sao không chọn xóa được tin nhắn đã chát không cần thiết trên talk

Tôi không nhận được mã kích u1/27/2014 1:58:37 AM

bach nhung09@gmail.com

MHN

Ngan2/4/2014 7:16:32 AM

nganntb2005@gmail.com

toi khong nhan duoc ma xac nhan wa so dien thoai toi nhap khi dang ky kakao, he thong yeu cau gui email, nhung phai gui den email nao ạ?

yen1/15/2015 4:51:47 PM

haiyen110092@gmail.com

Tôi bị mất mật khẩu KakaoTalk của tôi. Tôi nTôi bị mất mật khẩu KakaoTalk của tôi. Tôi nên làm gì?

ho thi trang9/22/2016 4:21:46 PM

chiquynhtram@gmail.com

quên mật khảu kakatack. muốn lấy lại

Tắt Telex Vni
(Bấm vào đây để nhận mã)